(м.Сєвєродонецьк)

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля

КАФЕДРА вищої
та прикладної математики

(06452) 2-89-86

«Книга природи написана мовою математики»

 Г. Галілей

Математика у професії

                     НОВИНИ                      

Хто зумів оволодіти абстрактною мовою математики і навчився логічно мислити, перед тим відкриваються широкі можливості для професійної реалізації. Всі професії вимагають доброго знання математики. Хоча би яку науку ви не вивчали, хоча би в якій галузі виробництва ви б не працювали, якщо ви хочете залишити після себе слід, необхідні знання математики. Вам потрібно якнайбільше знати про практичне застосування математики в різних галузях виробництва і в житті в цілому.

Дуже важко знайти який-небудь розділ математики, який зовсім не використовується в хімії. Функціональний аналіз і теорія груп широко застосовуються в квантовій хімії, теорія ймовірності складає основу статистичної термодинаміки, теорія графів використовується в органічній хімії для прогнозу властивостей складних органічних молекул, диференціальні рівняння - основний інструмент хімічної кінетики, методи топології і диференціальної геометрії застосовуються в хімічній термодинаміці. 

У області IT- технологій росте конкуренція, все більше значення набуває не те, чи маєш ти диплом фахівця в області IT- технологій, а рівень твоїх знань і навичок. У наш час неможливо стати високопрофесійним програмістом без серйозної математичної підготовки. Він повинен володіти формальними методами досліджень, які включають: визначення формальних моделей і теорій, доказ теорем, інтерпретацію результатів. 

Розмаїття фізичних процесів, що протікають в електронних системах, вимагає залучення для вирішення завдань математичного моделювання найрізноманітніших математичних методів з різних областей математичної теорії: математичні моделі сигналів, дій і процесів в електронних системах, а також основні найширше вживані математичні моделі електронних систем.

Велику роль відіграє математика в розв’язуванні екологічних проблем. Математика використовується для аналізу прикладів економного та ефективного використання природних ресурсів, розкриття математичних закономірностей певних явищ природи, виховання екологічного розуміння та екологічної культури, відповідальності за стан навколишнього середовища. 

Основним інженерним завданням вважається розробка нових і оптимізація існуючих рішень.. Розробка принципово нових рішень(у т. ч. винаходів) складає малу частину інженерного праці, але найбільш значиму. Усі інженерні дослідження і результати робіт мають під собою в основі точну науку - математику. Математика потрібна інженерові, як база даних, на якій фахівець будує свою діяльність, результатом якої є плідні кроки в розвитку науки і техніки, в життєзабезпеченні людей, функціональності, оточуютючих нас, механізмів і матерій.

Математичні задачі з економічним змістом – це засіб ознайомлення із застосуванням математичних понять і методів у економіці та розкриття можливостей математики в економічній і фінансовій теоріях. Математичні методи прискорюють проведення економічного аналізу, сприяють найповнішому урахуванню впливу різноманітних чинників на результати діяльності, підвищенню точності обчислень.

Математика широко використовується в інженерній практиці і наукових дослідженнях при розробці і аналізі систем автоматизації і управляння. Загальносистемні навички математичного моделювання систем з метою подальшого їх аналізу та синтезу, методи математичного опису і дослідження стану, властивостей, характеристик систем, а також протікаючих в них процесів.

Іде останній тиждень 1-го модуля…
а попереду – модульні контролі:

Дата: 24 Mar 2014 | Автор: kafedravpm| | Коментарі: 0


Вітаємо переможців олімпіад…

Кафедрою ВПМ було проведено олімпіади з математики та фізики.

Дата: 03 Mar 2014 | Автор: kafedravpm| Детальніше... • | Коментарі: 2


Зимова сесія в розпалі…

Для пeршокурсників – це перша в їх житті сесія. Говорять, студент до першої сесії – ще не студент. Можливо, в цьому є доля правди. Сесія, особливо перша,- важливий крок в доросле життя. 

Дата: 22 Jan 2014 | Автор: kafedravpm| Детальніше... • | Коментарі: 2


<< Previous 1 2 Next >>